Pluralis the Agency
TH_Nyhetsbrev.jpg

Trygg-Hansa

 

Trygg-Hansa  

Daglig leverantör och stöd till marknadsavdelningen. Produktion av kampanjer, nyhetsbrev, annonser, broschyrer, brevkommunikation, för- och efterköpsinformation och design av mallar för in-house-produktion.